Παρεχόμενες υπηρεσίες:

  • Triplex καρδιάς και αορτής
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Holter ρυθμού
  • Holter πιέσεως
  • Συνταγογράφηση ΕΟΠΥΥ
  • Βεβαιώσεις-πιστοποιητικά
  • Προαθλητικός έλεγχος
  • Επισκέψεις κατ' οίκον

Ιατρείο

Μεσογείων 214,
15561 Χολαργός

τηλ : 215 5453124
Δέχεται καθημερινά με ραντεβού