Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Triplex καρδιάς και αορτής
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • Holter ρυθμού
 • Holter πιέσεως
 • Συνταγογράφηση ΕΟΠΥΥ
 • Βεβαιώσεις-πιστοποιητικά
 • Προαθλητικός έλεγχος
 • Επισκέψεις κατ' οίκον


Cardiology services

 • Cardiac (heart and aorta) ultrasound
 • Electrocardiogram (EKG)
 • Ambulatory heart rhythm monitoring
 • Ambulatory blood pressure monitoring
 • Medical certificates
 • Cardiovascular sports screening

Ιατρείο

Μεσογείων 214,
15561 Χολαργός

τηλ : 215 5453124
Δέχεται καθημερινά με ραντεβού